Overwinnen

Door mensen in een rolstoel een podiumplek te bieden en letterlijk in de spotlights te zetten, is het doel van dit boek andere personen te inspireren.
Het boek zet mensen in een rolstoel in hun kracht door de combinatie van indrukwekkende beelden en persoonlijke levensverhalen.

Het inspiratieboek laat zowel in woord als in beeld zien hoe mensen in een rolstoel in het leven staan, wat zij overwonnen hebben en de veerkracht die dat met zich meebrengt. Door doelen te stellen, hun passie te volgen en een enorme mentale weerbaarheid te tonen, laten de geportretteerden zien wat er zoal mogelijk is om weer invulling te geven aan het leven. Na een veelal heftige periode in hun leven, illustreren zij hoe je weer een plek kunt vinden in de maatschappij.

De veerkracht en overwinning die nodig is om je leven weer invulling te geven, vormen een leidraad in dit boek. Door deze verhalen naar buiten te brengen, vormen zij hopelijk een inspiratiebron voor anderen. Zoals bijvoorbeeld werkgevers en/of sportverenigingen die zich misschien afvragen waarom er geen mensen in een rolstoel bij hun werken en/of sporten. En zich afvragen: “wat kan ik hier aan bijdragen, wat hebben zij nodig?”

Ook vormt dit boek een inspiratieboek voor (ex) revalidanten om weer te geven, dat het leven – hoe naar het ook is als je in een rolstoel belandt – niet ophoudt. Ook voor de mensen om de persoon in een rolstoel heen, kan dit boek van groot belang zijn. Bijvoorbeeld voor ouders van een kind, die in een rolstoel komt.
Door de prachtige verhalen gecombineerd met krachtige beelden wordt er zichtbaar gemaakt, dat er nog heel veel wél kan.

Als je mij zou vragen wat mijn favoriete maatschappelijke doel is, dan zou ik zeggen 'mensen in een rolstoel in de spotlights zetten door middel van krachtig beeld en hun - vaak geweldige - levensverhaal op papier (laten) zetten....'

Femke Oepts

De samenwerking met Heliomare

Het is al enige tijd geleden dat Femke zich tot ons wendde als oud-revalidant van Heliomare. Van dichtbij heeft zij meegemaakt wat een beperking betekent voor mensen en dat revalideren top sport is! Zoals Femke ons zelf vertelde, waren de verhalen van mede-patiënten voor haar inspirerend tijdens haar revalidatie. Het ontmoeten van lotgenoten, het delen van ervaringen, de ups en ook de downs. Het was soms ook relativerend. Femke wilde graag de mooie, soms schrijnende, vrolijke, verdrietige, maar altijd inspirerende verhalen van revalidanten in de schijnwerpers zetten. Om op deze manier leidinggevenden in organisaties, (ex) revalidanten inclusief direct betrokkenen, diverse zorginstellingen, revalidatieklinieken en verzekeringsmaatschappijen een boek vol inspiratie te geven. En tevens zou het haar helpen in haar re-integratie.

Wij hebben onze medewerking graag verleend omdat we vinden dat ieder persoonlijk verhaal verteld mag worden. Dat het inspirerend is voor velen wat kinderen, jongeren en volwassenen kunnen en wat ze bereiken op het moment dat ze geconfronteerd worden met beperkingen. Dat revalideren topsport is, en dat het ook gaat om accepteren wat niet meer kan of wat nooit meer hetzelfde zal zijn. En ook om te ontdekken welke mogelijkheden er nog zijn en hoeveel plezier en levensvreugde er dan weer ontstaat.

Femke heeft op een prachtige wijze met tekst en beeld in kaart gebracht wat de hoofdpersonen in dit boek is overkomen, hoe zij daar mee omgaan, welke les ze hebben geleerd, wat ze willen bereiken in het leven en hoe hun beperking daar een rol in speelt. Onze revalidatie arts Willemijn vertelt hoe waardevol het is om een rol te spelen in een kwetsbare periode in het leven van patiënten.

Trots zijn wij erop dat we iedere dag mogen bijdragen aan de revalidatie van kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, zodat ze onderdeel zijn en blijven van de maatschappij! Zodat ze hun kracht (her-) ontdekken. Niemand aan de zijlijn! Iedereen doet mee!

Heliomare

Willemijn Faber – revalidatiearts

Mechteld Hagoort – Bewegingsagoog

Linda Hienkens – manager Bewegen en Sport

Impressie portretten

Lisa Lute

“Leg je nooit zonder meer, ergens bij neer!”

Onno van Witteloostuyn

“Of je gaat voor de TV zitten en Netflix kijken of je gaat iets heel bijzonders koken.”

Bob Hopman

“Je kunt niet voorspellen hoe je reageert als je een dwarslaesie krijgt.”

Niek van den Adel

“We moeten meer van koffie klagen naar thee toosten.”

Jurgen Boon

“Ik denk graag in mogelijkheden, niet in beperkingen.”

Ilse Moerkerk

“Je bent sterker, dan je denkt.“

Recente berichten